Školska dokumenta za download

Ugovor o nabavci

Odluke o dodeli

Odluka o dodeli IV partija

Odluka o dodeli ugovora

Raspored pripremne nastave za 8. razred

Raspored pismenih i kontrolnih zadataka za školsku 2017/18. godinu

Raspored prijema roditelja u školskoj 2017/18. godini

Raspored održavanja dodatnog rada u školskoj 2017/18. godini

Ekskurzije u školskoj 2017/18. godini

Brojno stanje

Dopunski uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Odluka o dodeli II partija

Odluka o nabavci HTZ opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - sedstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora - higijena

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - servisiranje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kancelarijski materijal

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru - telefon

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - knjige za odlične

Odluka o dodeljenom ugovoru za održavanje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Konkurs za đačke uniforme

RASPOREDI: pismenih provera, dodatne i dopunske nastave, prijem roditelja 

Udžbenici za školsku 2016/17. godinu

Oduka o dodelu ugovora za uslugu održavanja higijene

Odluka o dodeli ugovora - fiksna telefonija

Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke

Godišnji plan rada škole

Izveštaj o Dečjoj nedelji - oktobar 2015. godine

Pravilnik o javnim nabavkama

Izveštaj o radu škole

Udžbenici za školsku 2015/16. godinu

Poziv za JNMV za snabdevanje el. energijom

Konkursna dokumentacija

Pravila ponašanja

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u školi

Portfolio

Predlog udžbenika za školsku 2014/15. godinu

Ritam radnog dana

Dani otvorenih vrata

Zaduženja nastavnika

Kalendar rada

Brojno stanje učenika

Priručnik za planiranje i pisanje IOP-a

Ko ima pravo na IOP

Obrasci za IOP

Pravilnik o IOP-u

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

 Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

 Zbirka zadataka iz Srpskog jezika za završni ispit 2012/13. godine

Zbirka zadataka iz Matematike za završni ispit 2012/13. godine