Školska dokumenta za download

 

Obrasci IOP

Pravilnik IOP

Informator o radu

Obaveštenje

Model ugovora

Odluka - dodela

Raspored pismenih provera

Dodela HTZ1

Dodela HTZ2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka HTZ1

Odluka HTZ2

Odluka Internet

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli

Odluka - dodela

Odluka - dodela, prva partija

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o kancelarijskom materijalu 1. partija

Odluka o kancelarijskom materijalu 2. partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Konkursna dokumentacija

Odluke o dodelama

Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije za OŠ "Radoje Domanović"

Konkursna dokumentacija za OŠ "Radoje Domanović"

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora - javna nabavka nastava u prirodi učenika prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda

Odluka kompijuteri

Odluka o dodeli ugovora meso i mesne prerađevine

Ekskurzije

Saopštenje direktora u vezi sa organizovanjem putovanja učenika

Odluka o dodeli ugovora namirnice široke potrošnje

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru 1. partija - mleko i mlečni proizvodi

Odluka o dodeli ugovora MLEKO, RIBA, VOĆE, PECIVO, MESO I MESNE PRERAĐEVINE i NAMIRNICE ŠIROKE POTROŠNjE

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

Pravilnik o obavljanju društvenokorisnog odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o diskriminaciji

PITANjA I ODGOVORI U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NAMIRNICE

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku malih vrenosti

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (namirnice)

Godišnji plan rada škole za školsku 2018/19. godinu

Raspored prijema roditelja, pismenih i kontrolnih zadataka za školsku 2018/19. godinu

Ugovor o nabavci

Odluke o dodeli

Odluka o dodeli IV partija

Odluka o dodeli ugovora

Dopunski uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Odluka o dodeli II partija

Odluka o nabavci HTZ opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - sedstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora - higijena

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - servisiranje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - kancelarijski materijal

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru - telefon

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - knjige za odlične

Odluka o dodeljenom ugovoru za održavanje računara

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oduka o dodelu ugovora za uslugu održavanja higijene

Odluka o dodeli ugovora - fiksna telefonija

Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama

Poziv za JNMV za snabdevanje el. energijom

Konkursna dokumentacija

Pravila ponašanja

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u školi

Portfolio

Ritam radnog dana

Priručnik za planiranje i pisanje IOP-a

Ko ima pravo na IOP

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika