Plan ekskurzija

 

 Kompletan dokument, u boljoj rezoluciji, moguće je skinuti sa sledećeg LINKA

 

 

Saopštenje direktora škole u vezi sa putovanjima na ekskurziju