Raspored časova

 Važeće rasporede časova možete dobiti klikom na sledeće linkove:

 

 

Po otvaranju stranice sa rasporedom, videćete tabelu sa rasporedom časova svih nastavnika izabrane smene. Klikom na ime nastavnika dobićete njegov raspored sa svim pojedinostima.

U gornjem desnom uglu pomenute tabele možete izabrati pregled rasporeda odeljenja. Klikom na naziv odeljenja dobićete odgovarajući detaljan raspored.