Rezultati Završnog ispita na kraju školske 2010/11. godine 

 

Rezultati Završnog ispita na kraju školske 2011/12. godine  

 Rezultati Završnog ispita na kraju školske 2014/15. godine