OŠ „Radoje Domanović“ nalazi se u ulici Svetozara Markovića 13 u užem centru Kragujevca. Sa 730 učenika i 78 zaposlenih čini jedan veoma dinamičan sistem.

 

 

VIZIJA NAŠE ŠKOLE:

Želimo da škola bude oaza kulture, kvalitetnog i trajnog znanja i zdravih stilova života. Inspirativna za đake i nastavnike, privlačna i zanimljiva za roditelje i prijatelje škole.

Škola u kojoj se svako oseća dobro.

 

 

 

        Nastava u školi se odvija po vertikalnoj podeli u dve smene sa početkom u 8:00 časova pre podne i 14:00 časova posle podne.

 

        Klasična nastava odvija se u crvenoj i plavoj smeni. U crvenoj smeni nastavu sluša 17 odeljenja, a u plavoj takođe 17 odeljenja.

 

        U školi se pored klasične nastave organizuje i celodnevna nastava. Celodnevnu nastavu pohađaju dva odeljenja prvog razreda i tri odeljenja drugog razreda, ukupno pet odeljenja. Celodnevna nastava počinje u 7:00 a završava se u 16:00 časova.

 

        Svi učenici su raspoređeni u 34 odeljenja.

 

        Raspored odeljenja po smenama:


  

        Ritam dana:

 

 

Nastavni čas

Pre podne

Posle podne

 

1.

8:00 – 8:45

14:00 – 14:45

2.

8:50 – 9:35

14:50 – 15:35

3.

 9:55 – 10:40

15:55 – 16:40

4.

10:45 – 11:30

16:45 – 17:30

5.

11:35 – 12:20

17:35 – 18:20

6.

12:25 – 13:10

18:25 – 19:10

7.

13:15 – 14:00

19:15 – 20:00 

 

 


        Od prvog razreda uči se engleski jezik a od petog, nemački i italijanski jezik.

 

        U renoviranim kabinetima za fiziku, hemiju i biologiju izvodi se nastava prirodnih nauka uz primenu savremenih audio-vizuelnih nastavnih sredstava. Posebna pažnja poklanja se popularizaciji ovih nauka, držanjem oglednih časova, organizovanjem naučno-popularnih predavanja. U toku je bolje opremanje ovih kabineta nastavnim sredstvima.

 

 

 

        Nastava matematike izvodi se u dve učionice u veoma lepom ambijentu čijem uređenju su dosta doprineli nastavnici i učenici.

 

 

 

        Nastava srpskog jezika i stranih jezika izvodi se u uređenim učionicama uz primenu audio-vizuelnih sredstava: kompjutera, televizora, DVD-a, muzičkih uređaja.

 

 

        U kabinetu za informatiku izvodi se nastava iz oblasti informatike i računarstva i informatičke tehnologije. Mreža od 27 novijih računara priključena je na Internet i opremljena laserskim štampačem i skenerom.

 

 

           Medijateka je opremljena funkcionalnim  audio-vizuelnim sredstvima: projektor, višekanalno ozvučenje, DVD plejer i TV velike dijagonale.

 

        Učionica za nastavu istorije i geografije, opremljena je sledećim sredstvima: TV, kompjuter, veliki broj geografskih karti i istorijska literatura.

 

 

 

        Specijalizovana učionica za likovnu i muzičku umetnost opremljena je kompjuterom, skenerom, velikim brojem slika-reprodukcija kao i đačkih radova. 

 

        U školi postoji biblioteka čiji fond iznosi 12450 knjiga i čijom čitalačkom publikom škola može da se ponosi.

 

        Učionice opšte namene uređene su prema afinitetu i ličnom zalaganju nastavnika i učenika, a nije izostala ni pomoć roditelja.

 

        Posebna pažnja poklanja se najmlađim učenicima, đacima - prvacima i učenicima koji pohađaju celodnevnu nastavu. Renovirana trpezarija sa kuhinjom predstavlja prijatno mesto za obedovanje đaka i pripremanje užine za sve zainteresovane učenike. 

 

 

 

LETOPIS ŠKOLE