08.06.2015.

  Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања , у сарадњи са Центром за развој културе и дечјих права, 25.5.2015. године организовао је предавања за ученике 6. и 7. разреда на тему "Безбедност деце на Интернету".

 
Тог дана за ученичке родитеље и представнике спољашње заштитне мреже организована је интерактивна презентација на исту тему са дискусијом.
 
28.5.2015. године у нашој школи одржао се Дечји савет коме су присуствовали представници наше школе и њихови вршањаци из других основних школа на територији града.