Распоред часова

Важеће распореде часова можете добити кликом на следеће линкове:

Црвена смена
Плава смена

По отварању странице са распоредом, видећете табелу са распоредом часова свих наставника изабране смене. Кликом на име наставника добићете његов распоред са свим појединостима.
У горњем десном углу поменуте табеле можете изабрати преглед распореда одељења. Кликом на назив одељења добићете одговарајући детаљан распоред.Упутство за дежурне наставнике

 

Сви дежурни наставници су у обавези да дежурају у својим сменама од 7.30 до 13.30 часова и од 13.30 до 20.00 часова, а учитељи целодневне наставе дежурају од 07.00 до 13.00 часова  и  од 11.00 до 16.00 часова.

Пре почетка наставе и уласка ученика у школу и за време великог одмора дежура се у школском дворишту, а након уласка ученика у школу на местима одређеним распоредом дежурства. Изузетак је наставник који попуњава књигу дежурства, који све време дежура у згради школе ( хол),  име болдирано у табели.Предметни наставници који имају други час у обавези су да испрате ученике до ђачког улаза Одељењске старешине, стручни сарадници, директор школе остварују дневни увид у извештај дежурних наставника и предузимају адекватне мере .

Учитељи дежурају з авреме малих одмора испред својих учионица, а за време великог одмора и након завршетка наставе -у школском дворишту.

 

Директор
МиланВукашиновић
Преузми

Назив документа Формат Величина Преузми
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ДОДАТНОГ РАДА (1).docx