ОШ „Радоје Домановић“ налази се у улици Светозара Марковића 13 у ужем центру Крагујевца. Са 730 ученика и 78 запослених чини један веома динамичан систем.


ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ:

Желимо да школа буде оаза културе, квалитетнoг и трајног знања и здравих стилова живота. Инспиративна за ђаке и наставнике, привлачна и занимљива за родитеље и пријатеље школе. Школа у којој се свако осећа добро.Настава у школи се одвија по вертикалној подели у две смене са почетком у 8: 00 часова пре подне и 14: 00 часова после подне.

Класична настава одвија се у црвеној и плавој смени. 

У школи се поред класичне наставе организује и целодневна настава. Целодневну наставу похађају два одељења првог разреда и три одељења другог разреда, укупно пет одељења. Целодневна настава почиње у 7: 00 а завршава се у 16: 00 часова.

Сви ученици су распоређени у 29 одељења.


Од првог разреда учи се енглески језик, а од петог немачки језик.

У реновираним кабинетима за физику, хемију и биологију изводи се настава природних наука уз примену савремених аудио - визуелних наставних средстава. Посебна пажња поклања се популаризацији ових наука, држањем огледних часова, организовањем научно - популарних предавања. У току је боље опремање ових кабинета наставним средствима.


Настава математике изводи се у две учионице у веома лепом амбијенту чијем уређењу су доста допринели наставници и ученици.


Настава српског језика и страних језика изводи се у уређеним учионицама уз примену аудио - визуелних средстава: компјутера, телевизора, ДВД - а, музичких уређаја.


У кабинету за информатику изводи се настава из области информатике и рачунарства и информатичке технологије. Мрежа од 27 новијих рачунара прикључена је на Интернет и опремљена ласерским штампачем и скенером.


Медијатека је опремљена функционалним аудио - визуелним средствима: пројектор, вишеканално озвучење, ДВД плејер и ТВ велике дијагонале.

Учионица за наставу историје и географије, опремљена је следећим средствима: ТВ, компјутер, велики број географских карти и историјска литература.


Специјализована учионица за ликовну и музичку уметност опремљена је компјутером, скенером, великим бројем слика - репродукција као и ђачких радова.


У школи постоји библиотека чији фонд износи 12450 књига и чијом читалачком публиком школа може да се поноси.

Учионице опште намене уређене су према афинитету и личном залагању наставника и ученика, а није изостала ни помоћ родитеља.

Посебна пажња поклања се најмлађим ученицима, ђацима - првацима и ученицима који похађају целодневну наставу. Реновирана трпезарија са кухињом представља пријатно место за обедовање ђака и припремање ужине за све заинтересоване ученике.