Милан Вукашиновић
Директор
професор технике и информатике
Верица Васић
Стручни сарадниk
педагог
Милијада Живић-Илић
Стручни сарадниk
психолог
Јелена Ђорић
Стручна служба  034/332-824
секретар, лице за заштиту података о личности 
Владимир Гавриловић
Стручна служба
рачунополагач
Јадранка Ћирић
Стручна служба
благајник