Распоред звонаНастава у школи одвија се по вертикалној подели у две смене са почетком у 8:00 часова пре подне и 14:00 часова после подне. Класична настава одвија се у црвеној и плавој смени. У црвеној смени је 13 одељења у плавој 13 одељења.

У школи се поред класичне наставе организује и целодневна настава. Целодневну наставу похађају два одељења првог разреда и два одељења другог разреда, укупно четири одељења. Целодневна настава почиње у 7:00 часова а завршава се у 16:00 часова.

Сви ученици су распоређени у 29 одељења.