28.10.2020.

 Основна школа ,,Радоје Домановић“ од 20. 10. 2020. године почела је да користи систем аутоматизације звоњења путем дигиталног школског звона.

 

 

       Дигитално школско звоно је уређај малих димензија који садржи рачунар и користи се за аутоматско активирање звона, пуштање музике преко разгласа, приказ обавештења и галерије слика на екрану у холу школе. Карактерише га мала потрошња енергије и бешуман рад. Повезује се са телевизором или монитором. Аутоматски се укључује одмах по прикључењу на напајање и садржи већ инсталиран сав потребан софтвер. Повезује се паралелно са постојећим прекидачем за ручно активирање звона.
       Системом аутоматизације звоњења наша школа је постала технички савременија и опремљенија.
       Предност оваквог система звоњења је једноставност, свеобухватност као и врло лак начин монтаже. Подржава неограничен број распореда звоњења.