20.03.2022.

 Усавршавање унутар  институције има много предности, а то потврђују и запослени у добрим образовним системима као што је школа „РадојеДомановић”. Дана,19.3.2022.године наставница  физике  Јасмина  Јовичић  одржала је радионицу на конкретну тему која се тиче потреба школе, а то је примена  „Plickers” апликације у сврхе формативног праћења ученика. Мотивација  за  професионални  развој  у  школи  постоји, а то показује и  присуство наставника и разредне и предметне  наставе овој радионици. 

Директор  школе Милан Вукашиновић посетио је наставнике и водитеља радионице чиме се још једном потврђује да наша школа подстиче и промовише професионални развој запослених. Радионица је протекла  у  пријатном  и  радном окружењу, а „ нове иновативне методе биће примењене  у  раду са ученицима” ₋ закључили су полазници радионице.