19.02.2024.
Ученица Нена Јанковић 6-4, изложила је 12. фебруара 2024. год. своје радове у холу наше школе.