02.12.2016.

Пројекат ”Музеј прошлос за будућност”Текст о пројекту за сајтове партнерских школаПројекат „Музеј прошлос за будућност“ покренула је организација Ц31 – Центар за развој културе дечјихправа у сарадњи са Спомен-парком „Крагујевачки октобар“, Школском управом Крагујевац и партнерскимшколама. Пројекат се, уз подршку Амбасаде Шведске у Београду, реализује од 2012. године и од тада је уњему узело учешће 20 крагујевачких основних и средњих школа са 30 група ученика.Централни део пројекта представља образовни програм „Музеј прошлос за будућност“ који се спроводи уМузеју „21. Октобар“, који је праћен и низом других аквнос попут Тиме травел догађаја „Манифест забудућност“, школских пројеката, радионица, семинара и конференција намењених ученицима и наставницима.Концепт пројекта је да се полазећи од локалног историјског наслеђа Другог светског рата као основе заучење о људским правима, покрене дијалог о актуелним питањима дискриминације и кршења права са којимасе деца свакодневно суочавају, у вршњачкој групи, школи, заједници.Циљ којим смо се водили приликом конципирања и реализације пројекта је да допринесемо осетљивос нанеправду,   саосећању   са   онима   који   су   изложени   дискриминацији   и   тежњи   деце   да   дају   свој   доприноспревазилажењу дискриминације и промоцији људских права.