13.02.2024.
У циљу упознавања школског простора и сарадње са наставницима школе дана 5.2.2024. предшколској групи установе ,,Наша радост" приказана су учила и простор кабинета за биологију.
Дружење наставника биологије и предшколаца било је пријатно, едукативно и весело.