02.10.2019.

 У оквиру развојног циља из РПШ - унапређење атмосфере у школи, 1.10.2019. у шкослком дворишту постављене су клупе за одмор ученика. У хладу разгранате крошње ученици су пронашли кутак за дружење и одмор. Постављањем клупа започеле су припреме за обележавање Дечје недеље и остваривање права на одмор, рекреацију и игру.