01.02.2021.

 Поштовани родитељи,

 
Обавештавамо Вас да упис првака у Основну школу „Радоје Домановић“, за школску 2021/2022. годину  почиње 1.2.2021.године.
Полазак у први разред обавезан је за сву децу рођену у периоду од 01.03.2014. до 28.02.2015. године, односно за сву децу која ће до почетка школске године имати најмање 6,5 а највише 7,5 година. 
У школу може да се упише дете старости од 6 до 6,5 година након провере спремности за полазак у школу које врши психолог школе. 
Деца старија од 7,5 година која због болести или других разлога нису уписана у први разред могу то учинити у складу са законом. 
 
Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати своје дете према сопственом избору, а школа је дужна да упише свако дете које има пребивалиште на територији школе и за коју се одлуче родитељи. 
 
За уписивање детета у школу потребна је следећа документација:
-Потврда о здравственој способности и вакцинацији / издаје изабрани лекар
-Потврда стоматолога 
-Извод из матичне књиге рођених/ преузима установа електронским путем
-Уверење о похађању припремног предшколског програма/доставља се накнадно 
 
Приликом уписа родитељи су дужни да, уз подношење наведених докумената, попуне Захтев за упис детета у први разред, коју могу преузети са сајта школе или добити лично у школи.
Након уписивања детета у први разред, добијате термин испитивања зрелости детета за полазак у школу које обавља психолог или педагог школе. Испитивање зрелости  детета, односно тестирање подразумева процену интелектуалне, социјалне и емотивне зрелости детета за школу. 
 
 
Захтев за упис детета у први разред