24.04.2013.

 У циљу развијања еколошке свести ученика обележен је Дан планете Земље, 22.април, у Еко парку Илина вода. Одржан је час о деловима биљака и разговарано о заштити животне средине.