13.05.2013.

Одржаће се у четвртак, 16.05.2013. године.

Ученици ће радити КОМПОЗИТНИ тест из:

- биологије

- историје

- географије

- физике

- хемије

Ова врста теста је припрема за Завршни испит, који ће имати на крају осмог разреда.