02.02.2024.

У оквиру Пројекта ,,Заједно и безбедно кроз детињство'' које реалзују Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова , 

и на иницијативу Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у среду 31,.1.2024. године у нашој школи одржано је предавање за родитеље 

тема Заштита и безбедност на интернету.

Циљеви Пројекта су подизање свести  о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите.