12.10.2022.

 Поштовани родитељи,

 

       У циљу отклањања нејасноћа везаних за  путовања ученика наше школе доносим следеће саопштење:
 
       Годишњим планом рада школа је од 1-8. разреда предвидела извођење екскурзија и  наставе у природи за ученике 1-4.разреда  (април-јун) за које органи школе спроводе процедуре предвиђене законом. Сва остала путовања, излети, зимовања и посете разним манифестацијама ван Крагујевца нису у организацији школе. Савет родитеља је на седници одржаној 14.9.2022. донео Одлуку о давању сагласности на програм екскурзија и наставе у природи за 2022/23.годину. Из  тога јасно произилази да зимовања и разна викенд путовања нису предвиђена Годишњим планом рада ОШ “Радоје Домановић” 2022/23.године.
       Право и одговорност родитеља je да донесе одлуку о поверавању свог детета. Особа која организује путовање одговара за дете у складу са приватним договором који има са родитељем.  У овим договорима не учествује ни један орган ОШ "Радоје Домановић" јер се путовања у организацији школе изводе искључиво у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи за остваривање екскурзија у 1. и 2. циклусу образовања и Годишњим планом школе. Запосленима у школи је строго забрањено промовисање, организовање и наплаћивање приватних аранжмана. Прикупљање новца од ученика може вршити искључиво одељењски старешина по одлуци Савета родитеља и надлежних органа школе. 
       Имајући у виду да таква путовања нису у надлежности директора и других органа школе  потребно је да се код организатора детаљно информишете о свим условима како бисте избегли нејасноће и евентуалне непријатности. 
 
 
С поштовањем
 
 
 
Директор школе
Милан Вукашиновић     
 
14.9.2022.год.