10.10.2013.

 Поштовани родитељи,

Присутна је појава да се за ученике школа у граду организују разна путовања, посете разним дешавањима ван Крагујевца, излети и зимовања чији су носиоци наставници. Желим да Вас информишем да иза таквих путовања не стоји школа, већ их приватно организују поједини наставници.

       Годишњим планом рада школа је од 5-8. разреда предвидела искључиво извођење екскурзија, када избор агенције и висину дневница наставницима одређује  Савет родитеља.

       Право и одговорност родитеља је доношење одлуке о поверавању свог детета другој особи. Особа којој је дете поверено одговорна је за њега, на начин који је договорен искључиво на релацији родитељ-приватно лице, које организује путовање. У овим договорима не учествује ни један орган ОШ "Радоје Домановић" јер се путовања у организацији школе изводе искључиво у складу са Правилником о програму за остваривање екскурзија у 1. и 2. циклусу образовања и Годишњим планом школе.

        Да бисте избегли нејасноће и евентуалне непријатности, потребно је да се убудуће детаљно информишете о свим детаљима: о организатору путовања, аутопревознику, тачном времену одласка и повратка, дестинацији, особи задуженој за безбедност деце, цени превоза, смештаја и дневница, условима плаћања. Одговоре на ова питања не можете тражити од директора и других органа школе.

                       

С поштовањем