29.04.2018.

  У сарадњи са издавацком куцом Бигз, дана 24.02.2018. године за све наставнике у насој сколи ,организован је семинар ``Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивисе`` .

Циљ семинара је професионално осназивање  наставника за оцењивање засновано на континуираном працењу напредовања уценика и за креативно осмисљавање наставних активности корисцењем интерактивних наставних техника и метода .
Аутори и реализатори семинара су Невена Периц и Соња Милетиц , професори разредне наставе  у Смедереву.