30.03.2023.
Ученици петог и седмог разреда и наставници географије ОШ ,,Радоје Домановић” посетили су језеро Бубањ и укључили се еколошко-волонтерску акцију сакупљања чврстог отпада у приобаљу језера. Овим примером указали смо на важност очувања животне средине која представља циљ и индикатор концепта одрживог развоја Републике Србије. Жеља нам је да најмлађа популација научи о значају очувања воде и одрживог коришћења. Вода је најраспрострањенији биотоп и кључни елемент животне средине. Због тога се свака промена у окружењу, па и климатске промене, веома брзо и непосредно одражавају на воду, водне ресурсе и читав сектор вода, а преко њега и на друштво у целини. Наша активност се спроводи у оквиру међународног пројекта под називом ,,МОТХЕР УНДЕР ТХЕ WЕАТХЕР”. Пројекат се бави климатским променама, где су укључене још по једна школа из Грчке, Турске и Шпаније.