25.01.2024.
У оквиру Пројекта "Заједно и безбедно кроз детињство" које реализују Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова,  у среду 24.01.2024. године у наставничкој канцеларији је  одржано предавање за ученике 8.разреда. У фебруару је планирано да се одржи предавање са истом темом и за ученике 6. разреда . За ученике 5.и 6. разреда реализовано је у току првог полугодишта.
На иницијативу Тима за ДНЗЗ, у среду 31.01.2024. године,  предавање ће бити одржано  за родитеље наших ђака.
Циљ Пројеката је подизање свести о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите.