У циљу наставка изузетне сарадње наше школе и Дома здравља (Школски диспанзер) у реализацији превентивних активности на заштити и унапређивању здравља наше деце, Др Душица Ђорђевић Јанковић, педијатар, 7.фебруара 2024.год. одржала је едукативно предавање на тему ,, Промене у пубертету''. за ученике 3. 4. и 5. разреда.

Ради ставарања сарадничке атмосфере и поверења укључили смо родитеље као равноправне партнере у свим областима рада школе , тако да истог дана у школи одржано је предавање за родитеље на тему ,, Заштита од ХПВ вируса и промене у пубертету''. Реализатор предавања је Др Иванела Читаковић, ђачки родитељ.